A: Na het invoeren van uw gegevens, waaronder verzekeringsmaatschappij en nummer door onze receptioniste, wordt door de tandarts een medische vragenlijst afgenomen. Daarna bekijken we uw tandheelkundige historie, klachten en wensen.
Ook worden röntgenfoto´s van uw tanden en kiezen gemaakt, zodat een volledig beeld van uw gebitssituatie ontstaat.
Bij uitgebreide behandelplannen of cosmetische behandelingen worden er digitale mondfoto´s genomen, waardoor de gebitssituatie en het behandelplan eenvoudiger met u besproken kan worden.
De tandarts geeft een advies, afgestemd op uw situatie.
Het behandelplan kan dan stapsgewijs uitgevoerd gaan worden, waarbij u aangeeft in wat voor termijn dit wenselijk is.
Het eerste consult duurt, afhankelijk van de situatie, ongeveer een half uur.