Mrs. Kimberley van Raak (Dental hygiënist)

Kimberley van Raak (Dental hygienist), working in the Clinic for Cosmetic Dentistry Amsterdam Zuid.