Frequently Asked Questions

Waarom is het nodig röntgenfoto´s te maken?

A: Op röntgenfoto´s zijn dingen zichtbaar die bij een controle met spiegel en sonde niet zijn waar te nemen, zoals beginnende cariës (tandbederf, gaatjes) en ontstekingen.
Gaatjes zijn op röntgenfoto´s al in een vroeg stadium zichtbaar, zodat dan bij restauratie slechts een kleine vulling hoeft te worden gemaakt. Wanneer er gewacht zou worden tot het gaatje in de mond met het blote oog zichtbaar is, dan wordt de vulling al veel groter en is er meer tandweefsel verloren gegaan.
Ook kunnen op de overzichtsröntgenfoto´s bijvoorbeeld verstandskiezen zichtbaar zijn, terwijl deze nog niet zijn doorgebroken. Bekeken kan dan worden of te verwachten valt dat deze normaal kunnen doorkomen of dat er problemen zullen ontstaan, waardoor ze beter verwijderd kunnen worden voor dat deze problemen ontstaan.
Een grote overzichtsröntgenfoto wordt ongeveer eens in de 6 jaar gemaakt, kleine detailopnames meestal om de 2 a 3 jaar.
Deze röntgenfoto´s worden digitaal gemaakt, en opgeslagen op de pc, zodat ze bij ieder bezoek met 1 klik weer tevoorschijn getoverd kunnen worden.
Kortom: op tijd röntgenfoto´s maken kan problemen in de toekomst voorkomen.

Hoe verloopt een eerste consult?

A: Na het invoeren van uw gegevens, waaronder verzekeringsmaatschappij en nummer door onze receptioniste, wordt door de tandarts een medische vragenlijst afgenomen. Daarna bekijken we uw tandheelkundige historie, klachten en wensen.
Ook worden röntgenfoto´s van uw tanden en kiezen gemaakt, zodat een volledig beeld van uw gebitssituatie ontstaat.
Bij uitgebreide behandelplannen of cosmetische behandelingen worden er digitale mondfoto´s genomen, waardoor de gebitssituatie en het behandelplan eenvoudiger met u besproken kan worden.
De tandarts geeft een advies, afgestemd op uw situatie.
Het behandelplan kan dan stapsgewijs uitgevoerd gaan worden, waarbij u aangeeft in wat voor termijn dit wenselijk is.
Het eerste consult duurt, afhankelijk van de situatie, ongeveer een half uur.

Is een Brite-Smile behandeling veilig voor mijn tanden? En gevoelig?

A: Onderzoek heeft aangetoond dat deze methode veilig is voor uw tanden. De actieve stof is in een milde concentratie in de gel die op uw tanden wordt aangebracht aanwezig, zodat een optimale balans is gevonden tussen witmakend effect en zachtheid voor uw tanden.

Heel af en toe is er sprake van een lichte gevoeligheid van de tanden aan het einde van de dag na een behandeling, ongeveer in 5-10% van de gevallen. Deze gevoeligheid is de volgende dag altijd verdwenen.

Een bijkomend voordeel is dat de actieve bestanddelen in de witmakende gel de mond desinfecteren, waardoor de mondhygiene wordt verbeterd.

Hoe lang blijven tanden wit na een Brite-Smile behandeling?

A: Afhankelijk van onder andere roken, gebruik van (veel) koffie, thee of rode wijn, gaat het proces van het verkleuren van uw tanden weer verder. Ook uw poetsgedrag speelt hierbij een rol.
Over het algemeen is het resultaat na vele jaren nog zichtbaar, en slechts zelden is het nodig de behandeling te herhalen binnen 5 tot 7 jaar.
Wat ook opvalt is dat veel mensen na hun Brite-Smile behandeling zuiniger op hun gebit worden, stoppen met roken en beter gaan poetsen.
Ook is er een speciale tandpasta van Brite-Smile te koop, die uw tanden goed schoon kan maken en welke een laagje achterlaat op uw glazuur waardoor kleurstoffen zoals in rode wijn tot enkele uren na het poetsen niet aan de tand kunnen hechten.

Hoe stevig zitten implantaten, en hoe lang blijven ze in de kaak?

A: Implantaten worden in het kaakbot geplaatst, en meestal is het mogelijk ze erg vast te plaatsen. Dan plaatsen we de restauratie, bijvoorbeeld een kroon, na ongeveer 1 maand. Soms is het ook mogelijk de restauratie direct op het implantaat te plaatsen. Eenmaal in de kaak groeien implantaten vast in het bot en het is de bedoeling dat ze daar enkele tientallen jaren blijven zitten.

Op wat voor termijn kan ik terecht voor een eerste consult?

A: Meestal is er binnen een week wel een plekje in de agenda voor een eerste consult.
Ook voor uitgebreide behandelingen houden we tijd vrij zodat behandelingen op korte termijn mogelijk zijn.

Kan ik ook zelf een afspraak bij de mondhygiëniste maken?

A: Ja, natuurlijk. Een goede mondhygiëne is van groot belang om uw gebit uw hele leven te behouden. U kunt zelf bellen voor een afspraak bij de mondhygiëniste. Eventueel in combinatie met een controle afspraak bij de tandarts, zodat u hiervoor niet speciaal een tweede keer terug hoeft te komen.
We raden u aan minimaal eens per 6 maanden een bezoek aan de mondhygiëniste te brengen.
Zelfs voor uw eerste intake bij de tandarts kunt u naar de mondhygiëniste gaan, dan kunnen we direct starten met een mooi schoon en fris gebit.

Klachten

Vragen of klachten?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wat kunt u doen?

  1. Blijf er niet mee zitten maar spreek ons erop aan! Dan proberen we er samen uit te komen. U kunt het best even vooraf contact leggen via de balie, zodat de tandarts tijd voor u kan maken.
  2. U kunt ook kijken op Allesoverhetgebit.nl of uw vraag daar beantwoord kan worden. Of win telefonisch advies in bij het Tandheelkundig Tandheelkundig Informatiepunt (TIP), tel. 0900 202 5012.
  3. Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.
  4. Komt u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op Allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) , tel. 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Materiaal-en techniekkosten

Materiaal-en techniekkosten
Bekijk hier de kosten voor materiaal en techniek.

Bel bij spoed het tandartsbemiddelingsbureau +31-(0)20-6623914

Voor noodgevallen buiten kantooruren